GENEL SAĞLIK-İŞ: Sağlık Bakanlığını Aşılamada Bilimsel ve Akılcı Bir Organizasyona Çağırıyoruz

Genel Sağlık-İş tarafından yapılan açıklamada ''Sağlık Bakanlığını Aşılamada Bilimsel ve Akılcı Bir Organizasyona Çağırıyoruz'' denildi.
15 Şubat 2021 15:50

Genel Sağlık-İş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Üyelerimiz tarafından sendikamıza Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) Sağlık Bakanlığı Randevu Sistemi Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 5’er dakika arayla Covid-19 aşılaması randevuları verildiği bilgisi ulaştırılmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı uygulama prosedürüne göre aşılamanın ardından, aşılama yapılan kişinin 15- 20 dakika merkezde bekletmesi gerekmektedir. Aşılama yapılacak kişinin randevuya erken gelmesi, aşılamanın yapılması, bekleme süresi dikkate alındığında bir kişinin ASM’de geçireceği süre 30 dakikaya uzayabilmektedir. Bu sebeple 10’ar dakika arayla verilen randevular ile aşı yapılması bile çok sıkıntılı iken bazı Aile Hekimlerine 5 dakikaya 3’er 65 yaş ve üzeri kişi aşılaması için MHRS’den randevu verildiği görülmüştür. Bu sebeple ASM’lerde büyük kalabalıklar oluşmaktadır. Bununla birlikte ASM’lerde normal muayenelerin, bebek aşılarının, okul aşılarının ve gebe izlemlerinin de devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda bu yoğunluğun katlanarak artacağını öngörmek hiç de zor olmayacaktır.

Uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar düşünülmeden randevu sistemi üzerinden ASM’lerde aşı uygulanması için verilen randevular nedeniyle kalabalıklar oluşurken, yurttaşlarımız için uygun bekleme koşulları da sağlanmamıştır. ASM’lerin pek çoğunda bekleme ve gözlem alanı bu kalabalığı bekletmek için yetersizdir.

Yaklaşık bir yıldır evlerinden çıkmayan 65 yaş ve üzeri yurttaşları, uygun havalandırma koşulları sağlanamayan, kalabalık bir ortamda aşılamak için bekletmek sağlıkları için büyük risk oluşturmaktadır. Soğuk kış günlerinde yurttaşlarımızı ASM dışında bekletmek de doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bu nedenle ilçe bazında bölgesel toplu aşılama için uygun merkezler oluşturulmalıdır.

Bu şekilde plansız ve uygun koşullar sağlanmadan yapılan uygulamalar neticesinde aile hekimliği çalışanları ile yurttaşlar karşı karşıya getirilmektedir.

Toplumsal bağışıklığı sağlayacak aşılama programının ivedilikle uygulanması kaçınılmazdır, bunun için sağlık ordumuz da göreve hazırdır ancak bunu sağlayacak bilimsel ve akılcı bir organizasyon şarttır.  Bunun için;

Covid-19 aşı uygulaması için kullanılan Aşıla programının yavaş işlemesi veya işlememesi sorunu acilen giderilmelidir.

Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı eksikliği giderilmelidir.

Aile Sağlığı Merkezleri üzerinden yapılacak uygulamalar öncesinde birinci basamakta örgütlü sendikalar ve meslek örgütlerinin görüşleri alınmalıdır.

Aile Sağlığı Merkezlerinde yığılmayı ve bulaş riskini azaltmak için acilen aşı uygulanacak ayrı merkezler oluşturulmalıdır.

Tek hekimli birimlerde mobil hizmet saatlerine aşı randevusu verildiği görülmüştür. 182 ve yahut MHRS den bu nevi randevular verilmesi önlenmelidir.

Aşı lojistiği konusunda her ASM biriminin kendisinin gidip aşıyı alması gerektiğinin söylendiği görülmüştür. İvedilikle lojistik desteğin ve aşı dağıtımının ilçe Sağlık müdürlüklerince yapılması sağlanmalıdır. Ayrıca her birime yeterince aşı verilmelidir.

Sağlık Bakanlığı sahanın gerçeklerine ve çalışanların taleplerine göre yaygın aşılama programını bilimsel ve akılcı temelde ivedi olarak yeniden planlamalıdır.

Zekiye Bacaksız
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı

SENDİKA BÜLTENİ

SAĞLIK ÇALIŞANI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #