Adli Tıp’ta Görevli Sözleşmeli Sağlık Personeline Döner Sermaye müjdesi

Danıştay Noktayı Koydu: Adli Tıp’ta Görevli Sözleşmeli Sağlık Personeline Döner Sermaye Ödenmeli
18 Şubat 2021 17:03

Türk Sağlık-Sen  tarafından çeşitli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıklarında görevli sözleşmeli sağlık personeline döner sermaye ödenmesi için davalar açılmıştı. 

Samsun ve İzmir Bölge İdare Mahkemelerinde davalar üyelerimizin lehine sonuçlanırken  İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde ise aleyhine sonuçlanmıştı.

Bölge idare mahkemelerinden farklı kararlar çıkması nedeniyle Adalet Bakanlığı Bölge İdare Mahkemeleri arasındaki aykırılığın giderilmesi için söz konusu kararları Danıştay’a taşımıştı. 

Söz konusu durum ile ilgili Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu gerekli incelemeleri yaparak çalışanlara döner sermaye ödenmesine hükmetti.   

Danıştay kararında  mevzuatın değerlendirilmesi sonucunda personele yapılacak döner sermaye ödemesinde sözleşmeli, kadrolu diye bir ayrıma gidilmediğine dikkat çekti.

Kararda “ Anayasa ile güvence altına alınan fiilen yapılan çalışma karşılığında çalışanlar arasında denge sağlanmasını teminen ek ödemenin yapılması gerektiğine ilişkin yasal düzenlemeler karşısında, Adli Tıp Kurumunda sözleşmeli personel olarak fiilen görev yapan personele 2659 sayılı Kanun'un 30. maddesi kapsamında döner sermaye ek ödemesi yapılması gerekmekte olup” denilerek  aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti. 

Açıklanan nedenlerle, aykırılıkların çalışanların lehine olan Samsun ve İzmir  Bölge İdare Mahkemelerin kararları doğrultusunda giderilmesine karar verdi.

SENDİKA BÜLTENİ

SAĞLIK ÇALIŞANI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #